Presentatie Belgian Walking Association

Inleiding

Om de wandelsport / de walking sport in al zijn verscheidenheid te promoten bij de aankomende generaties werd in België door zes bestuurders een nieuwe vzw opgericht onder de naam “Belgian Walking Association”, afgekort BWA.
 

Wat zijn de doelstellingen van de vereniging ?

De vereniging heeft als doel:

 
♦ promotie van de walking sport – competitief & niet-competitief – bij de nieuwe generaties via het uitvoeren van gerichte campagnes en publicitaire acties bij de betrokken doelgroepen (scholen, jeugdverenigingen, belangrijke sportevenementen, festivals...)
Voor het verhogen van de efficiëntie zullen deze acties worden ondersteund door een goed gestructureerde sportsite en het gebruik van hoogwaardig promotiemateriaal;
♦ realisatie van onze ambitie om uit te groeien tot een internationaal platform voor de bevordering van de competitieve- & de niet-competitieve walking sport;
♦ het imago van de walking sport revaloriseren bij de jeugd en de jonge gezinnen door de ontwikkeling en de installatie van de inspirerende sportsite van de Belgian Walking Association op het Internet;
♦ een verzorgd platform aanbieden voor een goede uitgaande communicatie naar de pers toe;
♦ de presentatie van een professioneel weblog in de website BWA voor het beheer en de weergave van de sportieve prestaties van de walkers en de pelgrims;
♦ een betere verbondenheid en samenwerking creëren tussen de long distance walkers op het vaste continent en worldwide;
♦ een dynamische projectgroep vormen voor de eventuele organisatie van race- en/of long distance walking evenementen in België.
 

Waarom de sportsite van de Belgian Walking Association bezoeken ? 

Enkele goede redenen voor een bezoek aan de site BWA zijn:

 
♦ De heldere presentatie van de world rankings: de World Centurion ranking, de World ranking 200 km Race walk men en de World ranking 24 uur Race walk women;
♦ De centralisatie van de long distance walking tochten / evenementen in de internationale walking kalender BWA;
♦ Een transparante weergave van de race results;
♦ De registratie van uw persoonlijke sportieve prestaties in e-walking carnet.
 
Kortom, een bezoek aan BWA is genieten van een sportieve sfeer binnen de walking sport; maar het biedt ook de gelegenheid  om even in vakantiestemming te komen via “Alpine challenge" en het rijke aanbod van walking events in Europa. 
 

Slotreflectie

Het bestuur BWA wenst u alvast een aangenaam bezoek aan de site en vooral veel plezier met de walking sport, een mooie doesport voor iedereen.
Opslaan